Μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση για Εγγραφή στο Σύλλογο μέσω της σελίδας Εγγραφή Μέλους. Δικαίωμα Εγγραφής €10,00           Τα Μέλη υπενθυμίζονται να καταβάλουν την Ετήσια Συνδρομή τους € 5,00. Βλέπε σελίδα Ετήσια Συνδρομή     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Αν επιθυμείτε να εμβάσετε την Ετήσια Συνδρομή σας με Φαξ, Ταχυδρομικώς, ή να την καταβάλετε προσωπικά, παρακαλώ συμπληρώστε το πιο κάτω έντυπο:

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (pdf)

Το έντυπο καταβολής της Συνδρομής να αποσταλεί (με Φαξ στον αριθμό 22494709 ή Ταχυδρομικώς στο Τ.Κ.28901, Λευκωσία 2084) ή να παραδοθεί στα Γραφεία του Συλλόγου (Δημοκρατίας 66, κατ.9, 2034 Στρόβολος) ή σε οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και να συνοδεύεται από επιταγή για €5.
 
     
| Εισαγωγή | Ίδρυση Γυμνασίου | Ίδρυση Συλλόγου | Καταστατικό | Διοικητικό Συμβούλιο | Κατάλογος Αποφοίτων | Κατάλογος Καθηγητών | Εορτασμοί 80χρονων | Δραστηριότητες /Εκδηλώσεις | Ανακοινώσεις | Φωτογραφικό Υλικό | Εγγραφή Μέλους | Ετήσια Συνδρομή | Επικοινωνήστε μαζί μας | Login |

© 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
The web site was developed and designed by http://www.egroup.com.cy member of the http://www.cyprusbestcompanies.com