Μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση για Εγγραφή στο Σύλλογο μέσω της σελίδας Εγγραφή Μέλους. Δικαίωμα Εγγραφής €10,00           Τα Μέλη υπενθυμίζονται να καταβάλουν την Ετήσια Συνδρομή τους € 5,00. Βλέπε σελίδα Ετήσια Συνδρομή     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 26.10.2004

Εμείς οι κάτωθι υποφαινόμενοι:

1. Κλεοβούλου Μιχάλης, Λευκωσία

2. Μάτσης Ανδρέας, Λευκωσία

3. Θεοφίλου Θεόφιλος, Λευκωσία

4. Καλλής Ανδρέας, Λεμεσός

5. Φλουρέντζος Παύλος, Λευκωσία

6. Ιωάννου Ιακώβου Φοίβη, Λευκωσία

7. Νικολάου Πολύβιος, Λεμεσός

8. Νικολάου Νίκος, Λευκωσία

9. Τουμαζή Τρικωμίτου Άρτεμης, Λάρνακα

10. Γιαπάνης Φίλιππος, Λεμεσός

11. Σαββίδου Λοϊζίδου Νίκη, Λεμεσός

12. Σκοτεινός Γιώργος, Αγία Νάπα

13. Στυλιανού Βάσος, Λεμεσός

14. Καλλή Έβελιν, Λευκωσία

15. Ιωνίδου Λόρδου Λούλλα, Λεμεσός

Συνήλθαμε σήμερα στις 26 Οκτωβρίου 2004 και αποφασίσαμε την ίδρυση σωματείου με την επωνυμία:

“ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ”


και έδρα τη ΛΕΥΚΩΣΙΑ


1. ……………………………………………...

2. ……………………………………………...

3. ……………………………………………...

4. ……………………………………………...

5. ………………………………………………

6. ………………………………………………

7. ………………………………………………

8. ………………………………………………

9. ………………………………………………

10. ………………………………………………

11. ………………………………………………

12. ………………………………………………

13. ………………………………………………

14. ………………………………………………

15. ………………………………………………


ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΦΕΓΑ

1. Με πρωτοβουλία ομάδας αποφοίτων των Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου ιδρύθηκε πρόσφατα Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου».

2. Σύμφωνα με το καταστατικό, οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

α) Η προβολή γενικά του έργου των Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης της Αμμοχώστου και ο εορτασμός των 80χρονων της ίδρυσης του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου (1924-2004).

β) Η επαφή και συνεργασία μεταξύ των αποφοίτων των Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου και των μελών του Συλλόγου, καθώς και η ενημέρωσή τους και του κοινού γενικά σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και πολιτιστική ανάπτυξη της Αμμοχώστου.

γ) Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων, που θα καταγράφουν, αναδείξουν και προβάλουν το έργο των Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου στα μορφωτικά και πολιτιστικά πράγματα της πόλης.

δ) Η επαναλειτουργία του Ελληνικου Γυμνασίου Αμμοχώστου και όλων των Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης της πόλης της Αμμοχώστου στα ιστορικά παραδοσιακά τους κτίρια.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, στο οποίο μετέχουν απόφοιτοι του ΕΓΑ από όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου, απαρτίζουν οι πιο κάτω:

1. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΜΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

4. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΦΟΙΒΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

5. ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

6. ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

8. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

9. ΤΟΥΜΑΖΗ ΤΡΙΚΩΜΙΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΤΑΜΙΑΣ

10. ΓΙΑΠΑΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

11. ΙΩΝΙΔΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΛΟΥΛΛΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

12. ΚΑΛΛΗ ΕΒΕΛΙΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

13. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΟΙΖΙΔΟΥ ΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

14. ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

15. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μελετά και θα εξαγγείλει σύντομα σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για την προώθηση και υλοποίηση των σκοπών του. Πρόθεση του Συμβουλίου είναι να συνεργασθεί στενά με το Δήμο Αμμοχώστου και άλλους φορείς και οργανωμένα σύνολα της πόλης της Αμμοχώστου.

5. Καλούνται οι απόφοιτοι και οι φίλοι των Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου και γενικά οι κάτοικοι της πόλης και επαρχίας Αμμοχώστου να συνδράμουν και να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του.

6. Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν εισηγήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους:

Κο Μιχάλη Κλεοβούλου

Λευκωσία

Κο Ανδρέα Μάτση

Λευκωσία


 
     
| Εισαγωγή | Ίδρυση Γυμνασίου | Ίδρυση Συλλόγου | Καταστατικό | Διοικητικό Συμβούλιο | Κατάλογος Αποφοίτων | Κατάλογος Καθηγητών | Εορτασμοί 80χρονων | Δραστηριότητες /Εκδηλώσεις | Ανακοινώσεις | Φωτογραφικό Υλικό | Εγγραφή Μέλους | Ετήσια Συνδρομή | Επικοινωνήστε μαζί μας | Login |

© 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
The web site was developed and designed by http://www.egroup.com.cy member of the http://www.cyprusbestcompanies.com